تورهای ویژه

تور پاریس ویژه المپیک 2024 (مسابقات)

8 شب و 9 روز

هتل 4 و 5 ستاره

14 مرداد

ترکیش ایر

پرواز ترکیش

شروع قیمت از: 4690 دلار

4 شب و 5 روز

هتل 4 و 5 ستاره

4 مرداد

ترکیش ایر

پرواز ترکیش

شروع قیمت از: 2490 دلار

6 شب و 7 روز

هتل 5 ستاره

7 تیر

معراج

پرواز معراج

شروع قیمت از: 67,900,000 تومان

6 شب و 7 روز

هتل 5 ستاره

15, 22 و 29 تیر

ایران ایرتور

پرواز ایران ایرتور

شروع قیمت از: 66,900,000 تومان

7 شب و 8 روز

هتل 3, 4 و 5 ستاره

1, 8, 15, 22 و 29 تیر

ایران ایرتور

پرواز ایران ایرتور

شروع قیمت از: 19,990,000 تومان + 590 دلار

7 شب و 8 روز

هتل 3، 4 و 5 ستاره

تیر

امارات ایر

پرواز امارات

شروع قیمت از: 62,900,000 تومان

تورهای پیشنهادی